Recensies, routebeschrijvingen en contactgegevens voor Toetstheater

Toetstheater

Info

Interactief theater voor organisaties en belangengroepen in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Geschiedenis

Het Toetstheater is gespecialiseerd in een vorm van educatief theater die gezamenlijke reflectie van zorgprofessionals uitlokt. Op het podium laten we een ondeskundige benadering van lastige professionele situaties zien. Zó verkeerd dat de deskundigen in de zaal dat niet kunnen laten passeren. De knoeiende 'collega' op het podium krijgt aanwijzingen uit het publiek voor een betere aanpak. Doordat ook professionals onderling verschillen in ziens- en werkwijze, roept dat vanzelf discussie op. Er wordt nagedacht, getwijfeld, geëxperimenteerd. De ‘joker’ zorgt ervoor dat het niet bij mooie gedachten en praatjes blijft: voorstellen worden gelijk op het podium uitgeprobeerd, tot lering en meestal ook vermaak.

Het Toetstheater treed bijna wekelijks voor het voetlicht in ziekenhuizen en zorgcentra, op themamiddagen en familieavonden, in cursussen en symposia. De discussies gingen over autonomie en afhankelijkheid van patiënten, klantgerichte communicatie, omgang met stervenden, cultuurverschillen, intimiteit en seksualiteit, interdisciplinaire samenwerking, management- en communicatieproblemen, bejegening van zorgafhankelijke instellingsbewoners, voorlichting over geneesmiddelen. Vooral daar waar morele vragen en ethische kwesties in het werk naar voren komen, en de ‘juiste’ manier van handelen niet eenduidig is, denkt het Toetstheater graag met u mee.

De acteurs van het Toetstheater kennen de professionele zorg van binnenuit, en de ‘jokers’ hebben een lange ervaring in de zorgsector als adviseur en trainer. De methode is gebaseerd op een vorm van forumtheater, ontwikkeld door Augusto Boal. Deze vorm is geschikt voor een publieksomvang tussen dertig en ongeveer honderd personen, afhankelijk van de accommodatie.

Adres: Crèmestraat, 1339 HG Almere-Buiten, Flevoland, Netherlands
Telefoonnummer: 0629129081
Stad: Almere-Buiten
Route: Crèmestraat
Postcode: 1339 HG


Nabijgelegen soortgelijke bedrijven
MBE Sportmassage MBE Sportmassage 23.92 km
Reageer op deze plaats

Voeg deze kaart toe aan uw website;