Recensies, routebeschrijvingen en contactgegevens voor Oranje Fonds

Oranje Fonds

Info

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Doe je mee?

Geschiedenis

Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

Naast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen. We willen:

•ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken;
•uitvoerend werk op gang helpen of op een hoger plan brengen;
•voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Onze taak

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

•Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving.


•Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen.
Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland.

Daarnaast investeren we in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp.

Jaarlijks geeft het Oranje Fonds financiële ondersteuning aan zo’n 1.500 organisaties en projecten in het hele land, die zonder uitzondering een ontmoetingsplaats zijn voor allerlei mensen uit de omgeving van die organisaties. Projecten die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn.

Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen, in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land leefbaar en verdraagzaam te houden.


Producten

Burendag, NL DOET, Beste Maatjes, Appeltjes van Oranje, Kinderen maken Muziek, Oranje Fonds Zomerscholen

Adres: Maliebaan 18, 3581CP Utrecht (stad)
Telefoonnummer: 030 65 64 524
Stad: Utrecht
Route: Maliebaan 18
Postcode: 3581CPop zoek naar gerelateerd: oranje fonds aanvraag, wat doet het oranje fonds, oranje fonds collecte, oranje fonds burendag, mijn oranje fonds, oranje fonds veel liefs, oranje fonds collecte 2018, oranje fonds vacature
Nabijgelegen soortgelijke bedrijven
Reageer op deze plaats

Voeg deze kaart toe aan uw website;